2-årigt forløb i klassisk korledelse på kandidatniveau i regi af Voces Academy – efteruddannelse på deltid og deltagelse i en række masterclasses.
 
Aktiv deltagelse opnås efter bestået optagelsesprøve.
Holdundervisningen hos Voces Academy tilrettelægges efter de enkelte dirigenters tekniske behov og efter Voces Academys filosofi om et åbent læringsmiljø og fokus på den velfungerende musikalske ledelse, teknisk håndværk og udtryksfuld direktion. Undervisningen finder sted seks gange pr. halvår i koncentrerede halvdagsforløb suppleret med tre masterclasses hvert semester.
 
Fokus i undervisningen er musikalsk lederskab, ensembleledelse og direktionsteknik.
 
Instruktør: Peter Hanke og gæstelærere.
 
Deltagerne i det 2-årige kursus modtager individuelt tilrettelagt undervisning, der kulminerer i det sidste semester med en række særlige opgaver og afsluttes med en prøve med Voces Kammerkor og vurderes af en ekstern censor. Der udstedes et certifikat med en udtalelse efter endt kursus.
 
I hver session deltager de studerende med aktivt korarbejde i samarbejde med de øvrige dirigentstuderende. Læringsfilosofien på Voces Academy bygger bl.a. på inddragelse af ensemblets sangere, og således modtager alle studerende også feedback fra medstuderende og i masterclasses fra sangerne i Voces Kammerkor.
 
  • Hvordan skaber du en naturlig udviklet autoritet og troværdighed foran koret, og hvordan får du sangerne til at stole på dig som leder.
  • Dirigentskolen fokuserer på dirigentens identitet, følsomhed som leder, evne til at skabe autoritet uden at være autoritær, samt hvordan man lærer at gro selv samtidig med at korets kapacitet forøges.
Undervisningen foregår i Gentofte, typisk fredage ca. hver tredje uge (januar-maj) (september-december) i hvert semester. 
 
Deltagelse i seks årlige masterclasses er inkluderet i kurset. I efteråret 2017 med instruktør Grete Pedersen, Neil Ferris og Peter Hanke (se under masterclass for detaljer).
Det 2-årige kursusforløb starter i september 2017 og optagelsesprøver finder sted i maj.
 
Pris: 6.000 kr. pr. semester.
 
Tilmelding - Gå til: Voces Academy
 

1 semesters forløb hos Voces Academy, september - december 2017
Tilmelding er åben for aktive deltagere og for observatører!
 
Holdundervisningen hos Voces Academy tilrettelægges efter de enkelte dirigenters tekniske behov og efter Voces Academys filosofi om et åbent læringsmiljø og fokus på den velfungerende musikalske ledelse, teknisk håndværk og udtryksfuld direktion. Undervisningen finder sted seks gange pr. halvår i koncentrerede halvdagsforløb suppleret med tre masterclasses i løbet af semestret.
 
Fokus i undervisningen er musikalsk lederskab, ensembleledelse og direktionsteknik.
 
Instruktør: Peter Hanke og gæstelærere.
 
Pris: 
6.000 kr. pr. semester for aktiv deltagelse
2.000 kr. for observatører
Der er mulighed for at ansøge om scholarships både for aktiv deltagelse og som observatør.
 
I hver session deltager de studerende med aktivt korarbejde i samarbejde med de øvrige dirigentstuderende. Læringsfilosofien på Voces Academy bygger bl.a. på inddragelse af ensemblets sangere, og således modtager alle studerende også feedback fra medstuderende og i masterclasses fra sangerne i Voces Kammerkor.
  • Hvordan skaber du en naturlig udviklet autoritet og troværdighed foran koret, og hvordan får du sangerne til at stole på dig som leder?
  • Dirigentskolen fokuserer på dirigentens identitet, følsomhed som leder, evne til at skabe autoritet uden at være autoritær, samt hvordan man lærer at gro selv samtidig med at korets kapacitet forøges.
Undervisningsdatoer foregår i Gentofte, typisk fredage ca. hver tredje uge (september-december) semestret. 
 
Tilmelding - Gå til: Voces Academy

 

 
Page 2 of 2