til korlederkurser.dk

En ny portal for kurser og efteruddannelse til korledere i Danmark.

Denne webside vil fra 2017 præsentere kurser, workshops og masterclasses for korledere. Bag siden står et samarbejde mellem en række af landets kororganisationer samt foreninger, interessantskaber og samarbejdsfora. Samarbejdet mellem de forskellige aktører er ved tage form, og et af de første store behov er at skabe interesse og opmærksomhed for de programmer med et højt pædagogisk ambitionsniveau, der findes rundt om i landet.

I første omgang tages der udgangspunkt i de kursus- og efteruddannelsestilbud, som modtager støtte fra Statens Kunstfond, men hensigten er, at også kurser fra andre udbydere skal publiceres.

Sigtet med hjemmesiden er, at korledere over hele landet og indenfor alle genrer får så megen god inspiration og undervisning som muligt.

I løbet af foråret udvikles nogle principper for optagelse og kurser i fremtiden.
Danske Korledere udgiver websiden og har det redaktionelle ansvar. 
 
Vi håber at korlederkurser.dk kan medvirke til at øge overblikket og interessen for uddannelserne.
 
 
Venligst