korlederkurser.dk

korlederkurser.dk - giver dig overblik

En portal for kurser og efteruddannelse til korledere i Danmark.

Denne webside præsenterer kurser, workshops og masterclasses for korledere. Bag siden står et samarbejde mellem en række af landets kororganisationer samt foreninger, interessantskaber og samarbejdsfora. Samarbejdet mellem de forskellige aktører er ved tage form, og et af de første store behov er at skabe interesse og opmærksomhed for de programmer med et højt pædagogisk ambitionsniveau, der findes rundt om i landet.

De kursus- og efteruddannelsestilbud, som kan præsenteres på siden skal være mulige at søge for alle.

Sigtet med hjemmesiden er, at korledere over hele landet og indenfor alle genrer får så megen god inspiration og undervisning som muligt.

Danske Korledere udgiver websiden og har det redaktionelle ansvar. 
 
Vi håber, at korlederkurser.dk kan medvirke til at øge overblikket og interessen for uddannelserne.


 
 

Hvordan får du din information på portalen?

Portalen skal fremstå ensartet, og derfor er der nogle krav til indholdsbeskrivelserne, samt layout på siderne.
Du skal sende information til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. indeholdende:
 
Tekst der består af:
Overskrift
Beskrivelse af kurset, workshop eller masterclass
Navne på underviser/e
 
Praktiske oplysninger:
Tid og Sted
Pris
Ansøgninsfrist
Link til egen hjemmeside. Dette er vigtigt, da al kontakt skal foregå fra egen organisations hjemmeside. Dvs. at der på portalen heller ikke skal være en emailadresse, den skal eventuelle interesserede finde på jeres egen hjemmeside. Eneste undtagelse er kurser arrangeret af korlederkurser.dk
 
Billede:
Du skal sende et billede, der matcher din begivenhed. Det kan være af underviser, eller af en korrelateretsituation. Du skal lige så oplyse rettighedshaver. Ingen begivenheder bliver oprettet uden billede.
 
 

 

 

Links

Find os på: