Sangens Hus er et nationalt samarbejdsforum for sang.
 
Sangens Hus formål er at styrke og udvikle sangkultur i Danmark - på alle niveauer og indenfor alle genrer. Fundamentet for Sangens Hus er et samarbejde mellem alle sangaktører, der kan og vil samarbejde om at fremme sangen i Danmark gennem videndeling, talentudvikling og sangprojekter. Sangens Hus arbejder tæt sammen med landets ti regionale sangkraftcentre om at udvikle og realisere projekter i alle egne af landet.
 
Sangens Hus er støttet af kulturministeriet og har i den sammenhæng forpligtet sig på fire opdrag for sit arbejde: At drive og styrke netværket af sangkraftcentre, at styrke talentudvikling, at udvikle og drive sangprojekter og at drive Videncenter for sang. Sangens Hus’ overordnede fokus er sang blandt børn og unge.
 
Sangens Hus er ikke et fysisk hus – ikke endnu, i hvert fald. Sangens Hus er et samarbejdsforum, bygget af ideer, netværk og fælles interesser og drevet af ønsket om at skabe et åbent fællesskab for sangen i al sin mangfoldighed.

 

LINKS 

Kontakt
SANGENS HUS
Nørregade 7D
7400 Herning
Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

 

Voces Academy har til formål at uddanne korledere og styrke vokal ensemblemusik. Vi ønsker at skabe et åbent, kritisk og inkluderende læringsmiljø til ære for en overordnet ide om det gode musikalske lederskab og en dyb forståelse af korets behov. 
Voces Academy præsenterer vokal ensemblemusik gennem koncerter, workshops og nye typer møder mellem musikere og publikum.
 
Undervisningen af dirigenter og dirigenttalenter i Voces Academy består bl.a. af et kontinuert undervisningsforløb, hvor de studerende ved Voces Academy mødes med Peter Hanke mellem fire og seks gange pr. halvår. Derudover er der masterclasses og samarbejde med Voces Kammerkor.
Voces Academy har opbygget et læringsmiljø, hvor ensemblet er omdrejningspunktet, og hvor dirigenternes stræben og vækst begynder indefra i koret. En ambitiøs dirigentundervisning og en sund ensemblekultur opbygges samtidig. Teknik og lederegenskaber udvikles sideløbende.

 

LINKS

Kontakt
S/I Voces Academy
C.L. Ibsens Vej 39
DK-2820 Gentofte
Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

 

Foreningen Danske Korledere er korlederes stemme i mange sammenhænge, i mange konstellationer.
Vi kærer om fortsat uddannelse, kurser og masterclasses, om kollegiale sammenkomster som korlederseminarer og nordiske korlederkonferencer. 
Vi er foreningen for alle landets korledere, og vi samarbejder med landets mange kororganisationer, hvilket vi gør med korlederens faglige vinkel.
 
Foreningen Danske Korledere er et forum for dig der arbejder med kor på alle niveauer. Her er plads til diskussion og debat om korlederes arbejdsvilkår, faglig udvikling og uddannelse. Det er også et kollegialt netværk, hvor du kan møde kolleger fra hele landet, dele viden, udveksle erfaringer, repertoire o.a. 
  
Bliv medlem og vær med til at gøre Foreningen Danske Korledere, til den spraglede, dygtige, hårdt arbejdende samling af korledere fra hele Danmark.  

 

LINKS

Kontakt
Foreningen Danske Korledere
v/ kass. Kasper Beck Hemmingsen
Ahornsgade 11, st. th.
2200 København N
mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

 

Kor72, blev stiftet i 1972, og er landets største landsdækkende organisation for voksne amatørkor. Det overordnede formål er at arbejde for fremme af amatørkorsang i Danmark.
Kor72 har stor stævneaktivitet i hele landet med både klassisk og rytmisk repertoire,
og via hjemmesiden kan I se og tilmelde jer de mange korstævner året igennem med superdygtige og inspirerende instruktører, og møde korsangere på tværs af kor.
 
Når jeres kor er medlem har I også mulighed for at få dækket koda-afgifter ved jeres egne koncerter og have mulighed for at søge tilskud til bl.a stemmetræning.
 
Kor72 har gennem særligt de sidste 4 -5 år lagt stor energi i at få etableret samarbejde mellem amatører og professionelle (særligt landsdelsorkestre og DR) og i øvrigt andre musikalske sammenhænge, hvor vi med korstævner kan blive synlige i en større sammenhæng.
Læs meget mere om korstævner, medlemsfordele og indmeld jeres kor i Kor72, og vær med til at gøre korkorsangen synlig i et organiseret musikalsk fællesskab. 

 

LINKS

Kontakt
Kor72
Frederiksgade 79, 2. th.
8000 Aarhus C
Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

 

Danske Folkekor..........

 

LINKS

Kontakt
Danske Folkekor
v/ Formand Birgit Overgaard
Assensvej 15
4700 Næstved
Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

 

SYNG er en organisation der støtter ungdomskorsang i Danmark. Som medlem af SYNG får du gratis adgang til et stort udbud af kor aktiviteter, kurser, workshops og de spændende SYNG nodehæfter som udkommer hvert år. Vores formål er at udbrede forståelsen for og kendskabet til korsang blandt unge. Eksempler på vores arrangementer og tilbud er: Sing A Day Away med en af vores instruktører, Operation Syng, som vi holder rundt omkring på gymnasier i landet, samt vores deltagelse i Kor72's Sommerstævne i Tønder. 
Endvidere arbejder vi for at varetage kulturelle og musikalske interesser for ungdomskor med unge sangere mellem 15 og 30 år. I er meget velkomne til at kontakte os, hvis I har idéer til hvordan man spreder budskabet om korsang til unge, eller hvis I som kor, har behov for støtte til eller opmærksomhed omkring en af jeres egne arrangementer.

 

LINKS

Kontakt
SYNG
 
Hjortshøjvangen 62,
8530 Hjortshøj
mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

 

KORLIV
 
KORLIV - Folkekirkens Kororganisation er med 800 kor og 11.000 sangere og korledere en af landets største kororganisationer.
 

Folkekirkens drenge- og pigekor blev oprettet 11. november 1968 i Herning, Viborg Stift, men ændrede i oktober 1970 navn til Folkekirkens Ungdomskor (FUK). I marts 2022 har organisationen igen skiftet navn til: KORLIV - Folkekirkens Kororganisation.

Formålet ved oprettelsen var at skabe en organisation, der kunne danne paraply over alle kor, og som desuden kunne arbejde med repertoire, som dels var anvendeligt for det enkelte kor, men som også var anvendeligt i forbindelse med gudstjenesten. Siden har KORLIV udviklet sig til landets største kororganisation med 13.000 korsangere og korledere fordelt på otte stiftskredse over hele landet. Aktiviteterne omfatter blandt andet kurser og coaching for korledere, sangstævner, nodeudgivelser, erfaringsudveksling, faglig kompetence-opbygning og politisk påvirkning af korsangens rammevilkår.

 

 

LINKS

Kontakt
KORLIV - Folkekirkens Kororganisation
Farvergade 27 D 2. sal 
1463 København K 
Tlf. 21 79 35 31
mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

 
 
Dansk Sanger-Forbund
 
Siden 1925 har Dansk Sanger-Forbund (DSF) virket som landsorganisation for mandskor.
40 kor og ca. 1100 sangere fordelt over hele landet er organisationens synlige ambassadører for den folkelige korsang.
 
Hvert år udbydes kurser for sangere og dirigenter. En weekend med typisk 120 deltagere og et antal lørdage, hvor større eller mindre grupper af sangere nyder godt af erfarne instruktørers indstudering og vejledning.
Endvidere en række aftener, hvor et enkelt kor er grundstammen i stemmetræning under ledelse af en sangpædagog.
Hvert 5. år afholdes landsstævne, på skift mellem regionerne, næste gang i 2020.
 
Kontingentet på 60 kr. årligt pr. sanger giver endvidere adgang til en lang række noder, der gratis og i antal tilsendes korene.
 
DSF er repræsenteret i alle amatørmusikkens organisatoriske led i Danmark og i Norden, for indsigt og information til gavn for dirigenter og sangere.
 
 

LINKS

Kontakt
Lau Michelsen
Sønderskovmøllevej 6
6600 Vejen
2056 5201
mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

 

Dansk Arbejdersanger og Musikerforbund (DASOM)
 
DASOM er en landsorganisation for både kor og orkestre.
DASOM er et fællesskab, der samler og fremmer interessen for amatør korsang og - musik. 
DASOM optager alle former for amatørkor og –orkestre samt enkeltmedlemmer. 
DASOM arrangerer weekend kurser/stævner med overnatning for medlemmerne. 
DASOM er medlem af NASOM: N(ordiska) A(rbeitar) S(ångar) O(ch) M(usikerförbundet)  

 

 

LINKS

Kontakt
Dansk Arbejdersanger- og musikerforbund
Formand Yrsa Mortensen
Revlingebakken 38
9000 Aalborg. Tlf. 98 18 17 39. Mobil 26 11 47 39
mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.