Sangens Hus

 
 
Sangens Hus er et nationalt samarbejdsforum for sang.
 
Sangens Hus formål er at styrke og udvikle sangkultur i Danmark - på alle niveauer og indenfor alle genrer. Fundamentet for Sangens Hus er et samarbejde mellem alle sangaktører, der kan og vil samarbejde om at fremme sangen i Danmark gennem videndeling, talentudvikling og sangprojekter. Sangens Hus arbejder tæt sammen med landets ti regionale sangkraftcentre om at udvikle og realisere projekter i alle egne af landet.
 
Sangens Hus er støttet af kulturministeriet og har i den sammenhæng forpligtet sig på fire opdrag for sit arbejde: At drive og styrke netværket af sangkraftcentre, at styrke talentudvikling, at udvikle og drive sangprojekter og at drive Videncenter for sang. Sangens Hus’ overordnede fokus er sang blandt børn og unge.
 
Sangens Hus er ikke et fysisk hus – ikke endnu, i hvert fald. Sangens Hus er et samarbejdsforum, bygget af ideer, netværk og fælles interesser og drevet af ønsket om at skabe et åbent fællesskab for sangen i al sin mangfoldighed.

 

LINKS 

Kontakt
SANGENS HUS
Nørregade 7D
7400 Herning
Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.