Folkekirkens Ungdomskor

 

Folkekirkens Ungdomskor, FUK.
 
Folkekirkens Ungdomskor er landsorganisationen for kor i og omkring folkekirken og er med 800 kor og 11.000 sangere og korledere en af landets største kororganisationer.
 
Folkekirkens Ungdomskor er stiftet i 1968 med det formål at medvirke til fremme og højnelse af dansk kirkekortradition ved at støtte og udvikle korenes musikalske virke, formidle fællesskab mellem korene, udbrede kendskab til korenes arbejde og bidrage til oprettelse af nye kor. 
 
Folkekirkens Ungdomskor varetager korsangernes og korledernes interesser gennem en lang række aktiviteter – både lokale og landsdækkende – og ved repræsentation i organisationer, der arbejder for at give børn, unge og voksne mulighed for et liv med sang og musik. 
Organisationen er lokalt forankret i otte stiftskredse med hver deres kredsbestyrelse og ledes af en hovedbestyrelse med 14 medlemmer. Repræsentantskabet, der har et flertal af kredsrepræsentanter, vælger hovedbestyrelsen og er dermed Folkekirkens Ungdomskors højeste myndighed. 

 

 

LINKS

Kontakt
Folkekirkens Ungdomskor
Farvergade 27 D 2. sal 
1463 København K 
Tlf. 21 79 35 31
mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.